Rekonstrukcija povijesno-društvenih mreža Frankopana

Rekonstrukcija i mapiranje povijesno-društvene mreže obitelji Frankopan

GAARTLIC je digitalna baza podataka koja se temelji na prostorno-vremenskim podacima o aktivnostima, imovinsko-pravnim odnosima, pisanoj komunikaciji, tiskanim tekstovima te općenito korpusu materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara obitelji Frankopana na prostoru Alpe-Adria u ranom novom vijeku. Analiza se provodi na prikupljenim autografima te primarnoj i sekundarnoj literaturi. Baza se kontinuirano nadograđuje unosom novih te mogućom revizijom postojećih podataka, a u skladu s metodologijom otvorene znanosti (OpenScience).

Trenutna inačica: v_1.

Istražite GAARTLIC!

Podaci osvježeni: Fri May 8 21:48:25 2020